Download Murottal Syaikh Su’ud Asy-Syuraim, Imam Besar Masjidil Haram

Syaikh Su’ud Asy-Syuraim

 “Tidaklah seseorang dikatakan sebagai orang yang termasuk pecinta dan pendengar setia Al-Qur’an Al-Karim, apabila ia tidak mengenal ‘Imam Besar Masjid al-Haram’, atau tidak mengenal suaranya di antara ratusan suara para imam yang ada… walaupun baik, indah dan istimewa suara mereka….
Tidak lain karena bacaan Syaikh Su’ud asy-Syuraim, memiliki khas tersendiri bagi kaum muslimin di timur ataupun barat…. “


Saud bin Ibrahim bin Muhammad Alu Syuraim (bahasa Arab: سعود بن إبراهيم بن محمد آل شريم) adalah salah satu Imam dan Khatib Masjidil Haram, mantan Hakim Pengadilan Tinggi Mekkah dan Dekan Fakultas Kehakiman Universitas Umm Al-Qura. Ia menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Syari'ah sejak tahun 1413 H dan mengajar di Masjidil Haram sejak tahun 1414 H.

Beliau adalah termasuk salah satu imam, qari’ dan khatib Masjidil Haram yang populer lagi masyhur yang memiliki kedudukan tinggi dan didengar (nasihatnya) dikalangan masyarakat muslim. Kedudukan seperti itu merupakan kehormatan istimewa bagi imam-imam Masjidil Haram.

Kelahiran Beliau

Beliau adalah ‘Su’ud bin Ibrahim bin Muhammad Alu Syuraim’ dari Qahthan, sebuah kabilah yang berada di kota Syaqraa’ di daerah Najed, Saudi Arabia. Beliau dilahirkan di kota Riyadh pada tahun 1386 H.

Perjalanan Ilmiyah Beliau

Beliau belajar di Madrasah ‘Urain ketika di tingkat ibtidaiyah, dan tingkat mutawasithah di Madrasah An-Namudzajiyah, kemudian tingkat tsanawiyah di ‘Al-Yarmuk asy-Syamilah, dan selesai dari Madrasah tersebut tahun 1404 H. kemudian melanjutkan di kuliah Ushuluddin di Universitas Muhammad Ibnu Su’ud Al-Islamiyah di Riyadh jurusan Aqidah dan al-Madzhab al-Mu’shirah, selesai tahun 1409 H. kemudian beliau melanjutkan ke tingkat Megester tahun 1410 H. di Ma’had al-Ali lil Qadha’ selesai tahun 1413 H.

Guru-Guru (Masyayikh) Beliau

Syaikh Su’ud Asy-Syuraim juga belajar khusus (talaqqi) kepada para masyayikh terkemuka di halaqah-halaqah mereka, diantaranya:

*      Syaikh al-Allamah Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, berbagai matan kitab ketika halaqah ba’da subuh di Masjid Jami’ Al-Kabir Riyadh.
*      Syaikh al-Allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Jibriin rahimahullah, dengan kitab Manarus Sabiil tentang fiqh, Al-I’tisham karya Imam Asy-Syathibi, Lum’atul I’tiqad, karya Ibnu Quddamah, kitab at-Tauhid karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab, dan Fiqh al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah di Ma’had ‘Ali lil Qadhaa’ ketika beliau mengambil magester.
*      Beliau juga membaca kitab Hasyiah ar-Raudh al-Murbi tentang fiqh madzhab Hambali, dan Tafsir Ibnu Katsir’ dihadapan Syaikh al-Faqiih Abdullah bin Abdul Aziz bin ‘Aqiil (agar beliau menyimaknya).
*      Demikian pula beliau juga talaqqi kepada Syaikh Abdurrahman al-Barrak, dengan kitab Ath-Thahawiyah, dan At-Tadmuriyah.
*      Kepada Syaikh Abdul Aziz ar-Rajihi, tentang Syarh kitab Ath-Thahawiyah.
*      Kepada Syaikh Fahd al-Humain, juga tentang Syarh kitab Ath-Thahawiyah.
*      Syaikh Abdullah al-Ghudyan (anggota Hai’ah Kibaril Ulama) tentang ‘al-Qawaid al-Fiqhiyah, kitab al-Furuuq, ketika masih belajar di Ma’had ‘Ali lil Qadaa’.
*      Dan Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan (anggota Hai’ah Kibaril Ulama), tentang fiqh albuyu’ (jual beli) ketika masih belajar di Ma’had ‘Ali lil Qadaa’.

Pintu yang Terbuka dan Lapang Dada

Sudah masyhur bahwa Syaikh Su’ud Asy-Syuraim adalah seorang qari’ yang mutqin terhadap al-Qur’an al-Karim, yang mana hal itu disaksikan oleh setiap yang shalat dibelakang beliau, beliau juga dikenal sebagai orang yang betul-betul menuangkan seluruh waktunya ketika masih muda hanya untuk menghafal dan menjaga al-Qur’an. Sampai-sampai beliau hafal surat an-Nisaa’ ketika beliau menunggu dilampu merah.

Demikian pula siapa saja dapat menemui beliau dengan mudah untuk bertanya atau meminta fatwa darinya, yaitu dengan memasuki ruanganya di Masjidil Haram setelah shalat dzuhur. Maka, akan didapati penyambutan beliau yang begitu lapang dada, penuh perhatian, dan jawaban yang menenangkan hati.

Sekilas Tentang Beliau

*      Pada tahun 1412 H. datanglah intruksi Khadimul Haramain yang menunjuk beliau sebagai imam, khatib di Masjidil Haram.
*      Dan pada tahun 1413 H. beliau ditunjuk oleh raja untuk menjabat sebagai Qadhi di al-Mahkamah al-Kubra di Makkah al-Mukarramah.
*      Pada tahun 1416 H. beliau meluangkan waktunya untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Ummul Qura untuk jenjang Dukturah (Doktor), dan beliau mendapatkan nilai Mumtaz (istimewa/ summacumlaude) dengan disertasi yang berjudul Al-Masalik fi al-Manasik Makhzduzdun fi al-Fiqh al-Muqarin lil Kirmani”… dan musyrif pada disertasinya tersebut adalah Syaikh Abdul Aziz Alu asy-Syaikh Mufti ‘Aam Kerajaan Saudi Arabia dan ketua Hai’ah Kibaril Ulama.
*      Dan pada tahun 1414 H. dikeluarkan kesepakatan dengan menugaskan beliau untuk mengajar di Masjidil Haram.


Pengaruh Beliau
Syaikh Dr Su’ud Shuraim termasuk Qori yang berpengaruh di penjuru negeri,hal ini diketahui manakala beliau mengadakan kunjungan untuk menyampaikan ceramah ke berbagai Negara akan banyak yang mencoba menyalami beliau. Di karenakan pengaruh beliau yang besar ,Sejumlah orang meniru beliau dalam pembacaan al quran hal ini juga dikarenakan suara beliau dalam melantunkan al quran sangat khusyu’ dan indah serta benar didalam melafadzkan huruf-hurufnya.
Karya tulis beliau
•             Kaifiyyatu tsubutin nasab”tulisan tangan”
•             Karomaat al anbiya
•             Al Mahdi Al Muntadzor ‘Inda Ahlis Sunnah
•             Al Minhaj lilmu’tamir wal haaj
•             Wamidz Minal haram( kumpulan khutbah)
•             Kholishuljaman thdzib manasikil haj min Adhwail bayan
•             Ushul Fiqh sual wa jawab
•             At tuhfah al makiyyah Syarh haiyah ibn abi dawud al aqdiyyah
•             Khasyiah ‘Ala Lamiyah ibn Al qoyyim
•             Fiqh Al Khotib wal Khutbah
•             Al Marji’aat haula inkar Mushtofa Mahmud ahadits asy syafaat
Kajian beliau di Masjidil Haram
•             Silsilah Syarh kitab Kasyfusy syubuhat
•             Isrojulkhuyul fi nadhomil Qowa’idil arba’ wa tsalatsatul ushul
•             An nadhom al habir fi fanning wa ushulit tafsir

•             Silsilah Syarh Qosidah haiyah ibn abi dawud.


Untuk Link Complete Download bisa disini atau disiniPosting Ulang Oleh Team : Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kec. Nguter Kab. Sukoharjo
Menebar Islam Rahmatan Lil 'Alamin

download murottal anakmurottal al quran paling merdudownload murottal misyari rasyidmurotal quran imam masjidil haramdownload mp3 alquran 30 juz fullmurotal al quran yusuf mansyurmurottal al quran terbaikmurottal adalahkumpulan murottal merdudownload murottal alquran imam masjidil harammurottal al quran mp3murottal al quran anakmurottal terbaik internasionalmurottal terbaik timur tengahdownload murottal terbaik duniamurottal al quran syeikh abdullah al-mathrudSearches related to kumpulan murottal merdumurottal merdu menangislantunan ayat suci al quran merdu mp3download bacaan alquran merdu wanitamurottal merdu anakdownload mp3 murottal quranmurottal merdu syaikhbacaan alquran yg merdu lunak menangis mendengarnyamurottal syaikh mahmud khalil al-husairiSearches related to lantunan ayat suci al quran merdu mp3download lantunan ayat suci alquran seorang anak bersuara merdudownload mp3 alquran gratisdownload mp3 alquran 30 juz suara merdubacaan al quran yang sangat merdu mp3 downloaddownload mp3 lantunan ayat suci alquranlantunan ayat suci alquran imam masjidil harambacaan ayat suci al quran 30 juzukbacaan alquran merdu bangettt anda harus dengar (qs.yusuf ) mp3download murottal anakmurottal al quran paling merdudownload murottal mp3murotal quran imam masjidil harammurottal al quran terbaikmurotal al quran yusuf mansyurdownload murottal misyari rasyid
Nibras, Mutif, Rahneem dll


EmoticonEmoticon